Behandelfase

behandelfase

De sessies of consulten vinden op regelmatige basis plaats. Meestal starten we met 1 sessie per week of per 14 dagen. De frequentie kan later eventueel afnemen. De sessieduur kan variëren van 45 minuten tot 90 minuten.

In de sessies start ik vanuit datgene wat nu bij u leeft. Van daaruit pakken we thema’s op, die met de kern van de problematiek verbonden zijn. In de sessies spreek ik u aan op uw eigen wil en verantwoordelijkheid. We werken met gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen aan bewustwording, het oplossen van blokkades en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, nieuw gedrag, zodat u handen en voeten kunt geven aan wat u leert.

In mijn werkwijze staat respect voor u, als uniek mens centraal.

In de sessies maak ik gebruik van verschillende therapeutische methoden:

  • gesprekken
  • ‘luisteren naar lichaamstaal’
  • uitspelen van subpersonen
  • werken rond beelden en dromen
  • geleide fantasie
  • lichaamswerk
  • tekenen/schilderen
  • schrijven.