Afronding

afronding

We evalueren regelmatig de voortgang van het proces.
Tenslotte ronden we – in onderling overleg – de begeleiding af.