Verzekerde zorg

generalistisch

Binnen de verzekerde GGZ worden de volgende onderscheiden gemaakt:

 • Behandeling van psychische klachten valt onder de huisartsenzorg. De huisarts en de POH GGZ kunnen cliënten met psychische klachten behandelen.
 • Behandeling van niet risicovolle en niet complexe psychische stoornissen valt onder de Generalistische Basis GGZ. Binnen die Basis GGZ kunnen zorgverleners afhankelijk van de zorgvraagzwaarte de volgende zorgproducten aanbieden:
  Basis Kort: maximaal 294 minuten
  Basis Middel: maximaal 495 minuten
  Basis Intensief: maximaal 750 minuten.
  Basis Chronisch: maximaal 753 minuten.
  Het aantal minuten is bedoeld voor zowel de sessies/consulten als de intake, de diagnostiek, de verslaglegging, overleg met huisarts en eventueel andere hulpverleners.
  Voor behandeling in de Basis GGZ is een verwijsbrief van uw huisarts met (vermoeden van) een psychische diagnose nodig.
 • Behandeling van risicovolle, complexe psychische stoornissen valt onder de Specialistische GGZ. Binnen die Specialistische GGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Bij een DBC hoort een maximum aantal minuten. Het aantal minuten is bedoeld voor zowel de sessies/consulten als de intake, de diagnostiek, de verslaglegging, overleg met andere zorgverleners e.d. Voor behandeling in de Specialistische GGZ is een verwijsbrief van uw huisarts nodig met (vermoeden van) een psychische diagnose. In de Specialistische GGZ behandel ik mensen binnen 1nP. Een netwerkorganisatie van professionals in de ambulante GGZ. Zie www.1np.nl.