Burnoutprogramma Trifit

burnout

Dit programma is bedoeld voor mensen, die burnout zijn geraakt of dreigen te raken.

In dit Trifitprogramma werken psychologen/coaches, fysiotherapeuten en logopedisten samen.

Psychologie/coaching, fysiotherapie en logopedie worden geheel geïntegreerd aangeboden.

Psychologiepraktijk: “In de branding” is een van de partners binnen Trifit.

Voor meer informatie over het programma: zie www.trifit.nl.