Psychosynthesetherapie

psychosynthese

Psychosynthese is een vorm van therapie, waarin je gevoel, je lichaam en je denken een plek krijgen. En waarin aandacht is voor je onderbewuste-, je bewuste- en je bovenbewuste ervaringen. Dat wil zeggen, dat ik jou kan begeleiden in het werken met je verdrongen belevingen, met je ervaringen in het hier en nu en met je kwaliteiten en je spiritualiteit.

Vanuit de psychosynthese werk ik ook met delen van je persoonlijkheid: subpersonen.

In de therapie kun je verschillende subpersonen gaan ontmoeten en ervaren hoe ze jou in de weg zitten en hoe ze jou steunen. De bedoeling hiervan is, dat jij de leiding kunt nemen over deze delen van jezelf, zodat jij richting kunt geven aan je leven en meer kunt worden wie je in wezen bent.

De psychosynthese gaat er vanuit, dat ieder mens altijd in ontwikkeling is en daarmee de kans heeft zichzelf te verwerkelijken. Psychosynthesetherapie kan een hulpmiddel zijn in dit proces naar zelfverwerkelijking.

Psychosynthesetherapie valt niet onder de verzekerde zorg.